Vítejte na stránce o televizních seriálech!

Robin Hood epizody 1. série

Z Serial

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek obsahuje epizody 1. série seriálu Robin Hood.

Obsah

Robin Hood a černokněžník (část 1.)

anglicky: Robin Hood and the Sorcerer (Part 1)

Děj celého seriálu začíná v Anglii v roce 1180, když šerif z Nottinghamu vypálí vesnici Loxley a ukončí tak saskou vzpouru proti Normanům. Pobiti jsou všichni obyvatelé kromě Ailrika a jeho malého syna Robina. Ailrik, strážce posvátného symbolu - magického stříbrného šípu, je však ještě ten den také zabit a šíp padne do rukou šerifovi. O 15 let později Robin z Loxley a jeho přítel Much loví v královském lese a jsou přistiženi Gisbernem a vojáky. Za lov královské zvěře je trest useknutí ruky a Robin s Muchem jsou odvedeni do nottinghamského vězení. Do Nottinghamu přijíždí baron de Beleme, o kterém se říká, že je vyznavač ďábla. Žádá o ruku lady Marion, ta ho ale odmítá s tím, že se brzy stane jeptiškou. Robinovi se z vězení podaří utéct a vezme s sebou i ostatní vězně. Při útěku Robin poprvé spatří Marion. Vězni uprchnou do lesů a tam Robin potkává lovce Herna (bůh nebo duch, který se zjevuje ve zlých časech) - Robin je vyvolený, aby vyvedl lidi z temnoty, je jejich jedinou nadějí. Hern daruje Robinovi bájný meč a luk a dá mu nové jméno Robin v kápi - Robin in a hood. Marion odjíždí do kláštera v doprovodu vojáků. Při průjezdu lesem dojde k boji a všichni vojáci jsou pobiti kromě Gisberna, který se vrací do Nottinghamu se vzkazem šerifovi, že Robin Hood se ujímá vlády v Sherwoodu.

Robin Hood a černokněžník (část 2.)

anglicky: Robin Hood and the Sorcerer (Part 2)

Robin se do Marion zamiloval a prosí ji, aby s ním zůstala v Sherwoodu. Ona ale chce stále vstoupit do kláštera, kam ji smutný Robin doprovodí. Šerif chce vylákat Robina z Sherwoodu a vyhlásí turnaj v lukostřelbě - první cena je stříbrný šíp, magický symbol, který kdysi střežil Robinův otec. Robin se v přestrojení turnaje zúčastní a skvělým střeleckým výkonem šíp získá. Šerif jeho přestrojení prohlédne, ale nepodaří se mu Robina zajmout. Baron de Beleme žádá znovu o Marion. Robinova láska k ní ho vyláká z lesa, kde je neporazitelný. Šerif i opat souhlasí. Marion se o baronově plánu dozví a uteče z kláštera, vojáci ji ale po cestě zajmou. Robin zjistí, že Marion drží na zámku de Beleme a vydá se ji zachránit. Baron chce Marion obětovat při rituálním obřadu vyzývání ďábla. Pokouší se očarovat i Robina a přikáže mu Marion zabít. Robin ale ďábelským silám nepodlehne a barona zabije magickým stříbrným šípem. Vojáci mezitím obklíčili zámek, ale Robinovi a Marion se podaří utéci, i když několik mužů z jeho družiny je v boji s vojáky zabito. V Sherwoodu si pak Robin vezme Marion za ženu.

Čarodějnice z Elsdonu

anglicky: The Witch of Elsdon

Do vesnice Elsdon míří Gisbern a opat Hugo, aby zde odsoudili mladou ženu z čarodějnictví. Tato žena jménem Janet, která s manželem využívá svých znalostí bylinek k léčení lidí, odmítne Gisbernovy milostné návrhy, což je pravý důvod procesu proti ní, a Gisbern ji za to teď chce nechat pověsit. Šerif má s Janet ale jiné plány - donutí ji připravit otrávený nápoj, který na čas zbavuje lidi smyslů, a pošle ji do Sherwoodu za Robinem a jeho lidmi, aby se vetřela do jejich přízně a nápoj jim při vhodné příležitosti podala. Nechá si v Nottinghamu jejího muže jako záruku, že se vrátí. Janet si získá Robinovu důvěru a její otrávený nápoj vypijí všichni kromě Marion, která je v tu chvíli sama u řeky. Náhle ji obklopí mlha, zjeví se jí ochránce Hern a vybízí ji, aby si pospíšila a zachránila Robina. Janet se vrátí pro šerifa a Gisberna s tím, že úkol splnila a zbojníci leží v bezvědomí. Když však Gisbern se svou družinou dorazí a chce je zajmout, zbojníci, které se Marion naštěstí podařilo probrat, na vojáky zaútočí a celou družinu kromě Gisberna pobijí. Gisbern zůstává v táboře jako rukojmí a Robin jede do Nottinghamu pro manžela Janet. Šerif chce Robina zabít v souboji, ale jeho bratr opat Hugo má strach, aby je Robin oba nezabil, a přesvědčí šerifa, aby rukojmí propustil. Manžel Janet jede s Robinem do Sherwoodu, Gisbern se vrací do Nottinghamu.

Sedm chudých rytířů z Akkonu

anglicky: Seven Poor Knights From Acre

Z křížových výprav se domů vrací družina francouzských templářů. V Sherwoodu jim neznámý zloděj uloupí jejich posvátnou zlatou standartu, symbol řádu templářů. Rytíři obklíčí Robina a jeho družinu, protože si myslí, že zloděj je mezi nimi. Chtějí je zabít, ale všem kromě Muche se podaří utéct. Much je odveden jako rukojmí s podmínkou, že do druhého dne musí rytíři dostat ukradenou věc zpět, jinak Much zemře. Robin s přáteli vyrazí do města, aby dopadli zloděje. Ten mezitím padnul do rukou šerifa, který ho uvěznil a zlatý symbol si přivlastnil. Robinovi se podaří vězně osvobodit a šerifovi v noci zlatý poklad uloupit. Druhý den ráno už chtějí Muche věšet, když na poslední chvíli přijde Robin s ukradenou věcí zpět. Rytíři nevěří, že Robin a jeho skupina nejsou zloději, a napadnou je, ale zbojníci to čekají a jsou na útok připraveni. Za to, jak se rytíři zachovali, si Robin jejich posvátnou standartu nechá a pošle je potupně domů.

Alan z údolí

anglicky: Alan A Dale

Malý John chodí za jednou ženou z vesnice a jednou se téměř nechá chytit Gisbernem. Celá vesnice musí zaplatit pokutu 100 stříbrných za každého obyvatele, šerif tak chce lidi donutit, aby přestali Robinovi a jeho lidem pomáhat a místo toho je pomohli chytit. Šerif z Nothinghamu plánuje bohatě se oženit s mladou dcerou barona de Bercy. Šestnáctiletou nevěstu ale miluje pěvec Alan, který udělá všechno, aby ji před šerifem zachránil. Robin a jeho zbojníci mu slíbí pomoc. Když se nevěstu nepodaří zachránit v lese při jejím průjezdu Sherwoodem, zajmou oddávajícího mnicha a místo toho vyšlou k šerifovi Alana. Ten obřad zdržuje, jak může, nakonec zbojníci na šerifovy muže vypustí včely a i s nevěstou uprchnou. Bohužel se nepodaří šerifovi vzít nevěstino věno, ale nevěsta jim z vděčnosti za záchranu daruje zlatý náhrdelník, ze kterého budou peníze na pokutu lidí z vesnice. Krásná nevěsta spolu se šťastným Alanem odjíždí.

Králův šašek

anglicky: The King's Fool

Robin s přáteli v lese zachrání život osamělému rytíři, ze kterého se vyklube král Richard Lví Srdce, který se po dlouhé době vrací do Anglie ze zajetí. Původně chtěl Robina Hooda a jeho bandu pověsit, ale zbojníci mu zachránili život, a za to je král omilostní. Pozve je do Nottinghamu na večeři, kde šerif a jeho bratr opat nevěří vlastním očím, koho to král hostí. Král se dozvídá o situaci v zemi, kde jeho bratr Jan za Richardovy nepřítomnosti dovolil, aby Francouzi okupovali velká území. Král plánuje vytáhnout do války proti Francouzům a vyzývá rytíře a s nimi i Robina a jeho lidi, aby se k němu přidali. Robin v euforii souhlasí. Ostatní zbojníci jsou ale proti, král je nepřesvědčil a jeden po druhém se vracejí do Sherwoodu. S Robinem zůstane v Nottinghamu jen Marion, Much a Tuck. Dokonce i ochránce Hern Robina varuje, aby se nespojoval s králem, že ho nečeká nic dobrého. Robin chce ostatní přesvědčit, že král je na jejich straně, a vtrhne do sálu, kde král probírá s rytíři strategii. Král jeho námitky neposlouchá a vyhodí ho. Nelíbí se mu Robinova arogance a nařídí šerifovi, aby Robina a jeho lidi nechal zabít. Vykonavatel má být Gisbern, ale díky Marion, která Gisberna postřelí šípem, se všem podaří uprchnout. Na útěku je ale Marion také postřelena a zdá se, že umírá. Robin vyzývá Herna, aby je ochránil, a Marion se nakonec podaří zachránit.

Osobní nástroje